Lägre energipriser får du leta efter

(Och bättre läge också för den delen)

Tro inte allt du hör om snåla smålänningar. Det är bara det att vi gillar när saker inte kostar så mycket. Som energi till exempel – våra energipriser är bland de lägsta i landet! Och vi har byggklar mark för industri och handel. Däremot kostar vi gärna på oss att träffa dig, på dina villkor, för att berätta mer om hur ditt företag kan göra en riktigt bra affär genom att etablera sig i energirika Ljungby.

Allt börjar med ett möte

Här i Ljungby tror vi på det goda samtalet. Att över en kopp kaffe (eller om det passar bättre med lunch) diskutera, vrida och vända på idéer och hitta unika lösningar.
Vi vill därför bjuda in dig till ett samtal om de utmaningar du står inför i ditt företag eller din koncern och berätta hur vi kan hjälpa dig. Att en nyetablering för massor av frågor med sig det vet vi om, men vi vet också att vi kan ge många
goda och snabba svar, så välkommen till oss.

Lägre energipriser

får du leta efter

Det genomsnittliga fjärrvärmepriset i Sverige för en stor fastighet som förbrukar 1000 MWh/år ligger på 824 kr/MWh. Motsvarande pris i Ljungby är 588 kr/MWh. Alltså omkring 30 % lägre än det svenska genomsnittspriset!

Vi vet naturligtvis inte exakt vilken prissättning andra energibolag har mot sina industrikunder, men vad vi faktiskt vet med säkerhet är följande:

  • Vid en nyetablering kan vi också erbjuda ett extra bra pris.
  • Vi kan också låsa priset under de första 3 – 5 åren.
  • Med detta låga och låsta pris kan ett energiintensivt företag spara flera miljoner kronor på några år genom att etablera sig i Ljungby (jämfört med genomsnittskommunen i Sverige).
  • Att vi är öppna för att hitta lösningen för dig och ditt företag.
  • Att vi är lyhörda och ge 100 % är en självklarhet för oss i Ljungby.

Vill du veta mer exakt vad det skulle innebära för just er? Klicka här!

5 miljoner kunder

inom en radie på 40 mil

Med en etablering i Ljungby ser hela Europa dig.
Här passerar 20 000 fordon varje dygn.

Läget är unikt – du befinner dig i Ljungbykrysset där E4:an korsar väg 25 – och når fem miljoner kunder inom en radie på 40 mil. Välkommen att synas tillsammans med världsledande företag  som Electrolux, Strålfors, Postnord, Kalmar Cargotec med flera.

Byggklara tomter

Karlsro industriområde ligger i direkt anslutning till E4:an, norr om riksväg 25 och väster om E4:an. Området omfattar ungefär 35 hektar grovplanerade och byggklar mark till ett pris på mellan 80 och 100 kronor/kvadratmeter. Vi anpassar tomten efter dina önskemål.

Handelsområdet Rosendal ligger öster om E4:an, vid den södra infarten till Ljungby. Den nya delen av området är på 24 hektar där företrädesvis handel, service, besöksnäring, lager och kontor kan etableras. Delar av området ligger i direkt skyltläge med E4:an och etableringen på området pågår.

Eka industriområde ligger i anslutning till E4:an där det redan finns ett flertal företag etablerade. Infarten till området från E4:an sker från norra infarten till Ljungby. Nyligen har ytterligare 22 hektar mark grovplanerats och möjlighet finns till vidare utbyggnad av området.

Lagans industriområde ligger i direkt anslutning till E4:an med avfart Lagan. Den nya delen av industriområdet på Västergatan (cirka 10 hektar) kommer exploateras i takt med efterfrågan. Delar av området ligger i skyltläge längs E4:an. Området omfattar ungefär 10 hektar.

Etableringsplan

- 6 steg till en lyckad etablering

Vi vet hur viktigt det är för dig med raka besked och en tydlig plan för din etablering. Därför har vi tagit fram vår Etableringsplan där du får veta hur vi ser till att du kan starta ditt bygge på bara 30 dagar.

1
DAG 1
KONTAKT
Vi bokar ett möte där du vill och när du vill!
2
INOM 3-5 DAGAR
MÖTE
Du får träffa kommunledningen och bestämmer hur du vill gå vidare.
3
2–3 VECKOR
PROCESS
Planering av din etablering inklusive bygglov, energilösning och infrastruktur.
4
FRÅN VECKA 4
BYGGSTART
Vår process är klar och det är upp till dig när du vill sätta spaden i jorden.
5
ETABLERING
Nu har du fem miljoner kunder inom 40 mils radie.
6
DITT NÄTVERK
Som företagare i Ljungby är du en del av nätverket Ljungby Business Arena.

Vårt etableringsteam är redo för dig

Här i Ljungby är det nära till fakta och lika nära till beslut. I vårt etableringsteam finns företrädare för nästan hela kommunen, både politiker och tjänstemän, och det vi inte kan svara på tar vi reda på och återkommer så fort vi kan.

Maila, ring eller posta ett brev – vi finns här för dig!

Näringlivschef

Per-Åke Adolfsson

0733-73 91 90

per-ake.adolfsson
@ljungby.se

Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Gunnarsson

0733-73 91 11

magnus.gunnarsson
@ljungby.se

Exploateringschef

Per-Olov Almqvist

0372-78 93 02

per-olov.almqvist
@ljungby.se

VD Ljungby Energi

Bo Schönbeck

0372-60 06 11

bo.schonbeck
@ljungby-energi.se